APS året 2017

Välkomna till APS-årsmöte i Asby församlingshem söndagen den 23 April kl 15.00. till ca 16.45

Årsmötesförhandlingar. Kaffeservering. Vilhelm Mobergs noteringar från AndrewPetersons dagböcker. Reflektioner från några medlemmar som studerat Mobergs ca 190 anteckningsblocksidor mm. Kort Musikaliskt bildspel. Tord Ericsson läser några dikter från sin senaste nyutgivna diktbok "Mångfald". Kort info vad som händer under året i sällskapet inklusive Amerikaveckan. Lotteri. Avslutningsvis finns möjligheter att se APS museet inkl. Skolmuseet. Ta gärna med någon intresserad vän. Välkomna hälsar APS styrelse.

Under 2017 kommer APS att hjälpa till att arrangera en Amerikavecka den 21-28 Juli, i Kinda och Ydre kommun. Under Amerikaveckan är museet öppet alla vardagar mellan 15.00 - 17.00. Övriga sommaröppet-tider se nedan.

Söndagen den 23 juli arrangerar vi ett Gardenparty i Asby mellan kl.10.00 till 16.00 följt av musikgudstjänst i Asby kyrka kl.16.00. Gardenpartyt innebär många trevliga aktiviteter till exempel: Museerna öppnar kl.10.00, filmvisning, musikaliska bildspel, sånguppträdande Jonathan Samuelsson, se Asby från ett traktorflak draget av en veterantraktor, tipspromenader på svenska och engelska samt tipspromenad för barn genom Hedners park, Kaffe servering i Asby församlingshem, Faster Olgas öppet vid Asby Torg, boule, kubb mm lekar vid museerna hela dagen, mellan kl. 14.30 - 15.30 berättar Johan Birath om emigrationens både positiva och negativa sidor. Museerna inklusive aktiviteter däromkring stänger strax före kl. 16.00 med hänsyn till musikgudstjänsten som pågår mellan kl. 16.00 - 17.00.

Vi kommer även att ha museet sommaröppet On, To och Lördagar mellan den 28/6 - 5/8.

Öppettider på Onsdagar och Torsdagar är mellan kl. 15.00 till 17.00 from den 28/6 fram till den 3/8. Öppettider på Lördagar är mellan kl 11.00 till 14.00 från och med den 1 Juli fram till den 5 Augusti.

Vi kommer även att ha ett sedvanligt höstmöte i Oktober. Vi återkommer om datum och program så fort det blir bestämt.

7-8 APS medlemmar kommer att under året ha flera möten där vi fortsätter att sammanställa material till boken om Andrew Petersons dagböckers avgörande betydelse för Vilhelm Mobergs emigrantromaner. Boken kommer att ges ut under 2018.

Vill du läsa om en del historik från 2016 så kan du läsa mer här.

APS höstmöte Söndagen den 23 Oktober 2016  kl. 14.00. 

Plats: Asby Skolmuseum samt i Andrew Petersonmuseet.  Program: Följande föredrag om ca 15 minuter var som handlar om USA resan 2016:

1. Välkommen, samt 5 minuter om APS verksamhet 2016 och framtidsplaner: Jan Hermelin 2.Vänortsbesöket i Carver County, kommun-representanternas reflektioner: Sven-Inge Karlsson

3.Släkt och vän-relationer, intressanta möten, kontaktnät byggs och växer: Solweig Hübsch. 4.Kaffeservering mm i Andrew Petersonmuseet (30 kr). Se punkt 5 och 6 under läs mer.

5. En "Andrew-släktings reflektioner: Per Andrén.

6. Bildvisning från USA resan: Lena Skördeman och Jan Hermelin berättar

Inget inträde och ta gärna med vänner och bekanta.

Tidigare stormöten 2016:

Från årsmötet den 17 april 2016 kan rapporteras att kommande verksamhetsår så består APS styrelsen av följande personer: Lena Skördeman, Olle Karlsson, Ola Kindstedt, Rune Ericsson, Ulf Källåker, Fredrik Klemner samt Ordförande Jan Hermelin.

Ingrid Nettervik som är ordförande i Vilhelm Mobergsällskapet gästade oss och berättade om Vilhelm Moberg. Rune Ericsson berättade om några emigrantöden från Ydre. Sedvanligt kaffe och lotteri hölls även efter årsmötesförhandlingarna.