APS året 2017

Under 2017 kommer APS att hjälpa till att arrangera en Amerikavecka den 21-28 Juli, i Kinda och Ydre kommun. Vi kommer även att ha museet sommaröppet On, To och Lördagar mellan den 28/6 - 5/8.

Vi kommer att ha ett sedvanligt årsmöte i April samt höstmöte i Oktober. Vi återkommer om datum och program så fort det blir bestämt.

7-8 APS medlemmar kommer att under året ha flera möten där vi fortsätter att sammanställa material till boken om Andrew Petersons dagböckers avgörande betydelse för Vilhelm Mobergs emigrantromaner. Boken kommer att ges ut under 2018.

Vill du läsa om en del historik från 2016 så kan du läsa mer här.

APS höstmöte Söndagen den 23 Oktober 2016  kl. 14.00. 

Plats: Asby Skolmuseum samt i Andrew Petersonmuseet.  Program: Följande föredrag om ca 15 minuter var som handlar om USA resan 2016:

1. Välkommen, samt 5 minuter om APS verksamhet 2016 och framtidsplaner: Jan Hermelin 2.Vänortsbesöket i Carver County, kommun-representanternas reflektioner: Sven-Inge Karlsson

3.Släkt och vän-relationer, intressanta möten, kontaktnät byggs och växer: Solweig Hübsch. 4.Kaffeservering mm i Andrew Petersonmuseet (30 kr). Se punkt 5 och 6 under läs mer.

5. En "Andrew-släktings reflektioner: Per Andrén.

6. Bildvisning från USA resan: Lena Skördeman och Jan Hermelin berättar

Inget inträde och ta gärna med vänner och bekanta.

Tidigare stormöten 2016:

Från årsmötet den 17 april 2016 kan rapporteras att kommande verksamhetsår så består APS styrelsen av följande personer: Lena Skördeman, Olle Karlsson, Ola Kindstedt, Rune Ericsson, Ulf Källåker, Fredrik Klemner samt Ordförande Jan Hermelin.

Ingrid Nettervik som är ordförande i Vilhelm Mobergsällskapet gästade oss och berättade om Vilhelm Moberg. Rune Ericsson berättade om några emigrantöden från Ydre. Sedvanligt kaffe och lotteri hölls även efter årsmötesförhandlingarna.