Arkiv

Medlemmar och även andra är välkomna till vårt höstmöte

söndagen den 26 oktober kl. 15.00 i Asby församlingshem.

Program:
Göran Modig berättar om Jonas Brunk samt om
Jonas...

Höstmötet hölls den 20 oktober i Asby med en musikalisk inledning av Johan Fälth och Jan Hermelin. Ett trettiotal intresserade deltog i mötet.

Ur den större gruppen som reser till svenskbygderna i Minnesota i september gjorde de sju resenärer som bor i Huskvarna en utfärd till Asby för att få höra berättelsen om emigranten Andrew...

En svensk nyodlares anteckningar

Olle Karlsson och Rune Ericsson har under många år lagt ner ett oerhört arbete på att tolka och renskriva Andrews dagböcker och kassaböcker. Det väldiga...

Andrew Petersonsällskapet höll sitt årsmöte söndagen den 15 april 2012 i Asby. Avgående styrelseledamöterna Lena Skördeman, Rune Ericsson och Ola Kindstedt omvaldes. Pertti Skillermark avgår som...

Tord Ericssons tredje bok om invandrare i södra Minnesota koncentrerar sig på tre olika platser i Carver County.

Lättläst och levande berättar han om hur nybyggarna -under 1850-talet ”...

30 oktober hölls höstmöte med 35 deltagare i Asby. Göran och Berit Valinder från Göteborg berättade om skeppet Minona, som tog Ydreborna till Amerika 1850. Intresset var stort och frågorna många....

Amerikaveckan 2011 har genomförts med brett deltagande och ett varierat program.

De fem gästerna från Carver County besökte minnesstenen i Sjöarp.

Besök vid minnesstenen i Sjöarp...

Andrew Petersonsällskapet har fått Ydre kommuns kulturstipendium för 2011.

Andrew Petersonsällskapet höll årsmöte den 10 april i Asby. Styrelsen omvaldes, och nu alla som ordinarie ledamöter. Efter förhandlingarna föreläste Alf Carlsson, Emigrationsutställningen i...

Jan Hermelin: Meet the Real “Karl Oskar” of Moberg’s Emigrant Saga
Läs mer på Currents hemsida

Lördagen den 20 november gjorde APS en studieresa till Bellö, där Andrews bror Johannes Rydell var kantor. Göran Wede gav en levande bild av kantorn och hans efterkommande Ivar Widén och Linnea...

Höstens studieresa till Carver County i Minnesota blev en storartad upplevelse. I den klassiska gula skolbussen for vi till Amerikansksvenska Institutet och läste Andrews dagböcker, till den...

Under sommaren har utställningen varit öppen onsdagar, torsdagar och lördagar. Från maj månad har också en del bussar kommit på förbeställda besök. Nytt för i år är att vi också tagit emot...

Söndagen den 18 april hölls Andrew Petersonsällskapets årsmöte i Asby. Tjugofemtalet deltagare samlades först i utställningen och såg några förändringar som genomförts. Vid årsmötet omvaldes för...

Tisdagen den 19 januari var sista dagen för den mobila Andrew Peterson-utställningen på Landsarkivet i Vadstena. Då hade den funnits där i forskarsalen sedan i oktober. Nu avrundade APS med en...

Texten på Andrews minnestavla i Sjöarp har blivit reviderad och fått en sammanfattning på engelska.

Utställningen var öppen tre timmar varje dag utom på midsommarafton, och den var livligt besökt.
Läs Smålandstidningens artikel (PDF 1.3Mb)

Andrew Petersonmusikalen gavs på svenska...

Andrew Peterson-sällskapet planterade i maj en astrakan framför utvandrarutställningen i Asby.

Andrew Petersons gård i Clearwater Lake är fortfarande i behov av renovering, även om fyra volontärer från Sverige åkte dit i oktober 2006 för att renovera magasinet.

Olle Karlsson, Sven Lindfors och Jan Hermelin justerar något i det restaurerade magasinet. 2006 åkte fyra medlemmar över och reparerade Andrews magasin. Detta foto är från en småjustering 2007...

Andrew Petersonsällskapet höll sitt årsmöte söndagen den 15 april 2012 i Asby. Avgående styrelseledamöterna Lena Skördeman, Rune Ericsson och Ola Kindstedt omvaldes. Pertti Skillermark avgår som...

Söndagen den 19 augusti kom 46 besökare från Smålands Gille i Göteborg till utställningen.

 

En svensk nyodlares anteckningar

 

Olle Karlsson och Rune Ericsson har under många år lagt ner ett oerhört arbete på att tolka och renskriva Andrews dagböcker och kassaböcker. Det...