Årsmötet 2011

Andrew Petersonsällskapet höll årsmöte den 10 april i Asby. Styrelsen omvaldes, och nu alla som ordinarie ledamöter. Efter förhandlingarna föreläste Alf Carlsson, Emigrationsutställningen i Barkeryd, om utvandringen till Texas och Swen Magnus Swensson.