Årsmötet 2012

Andrew Petersonsällskapet höll sitt årsmöte söndagen den 15 april 2012 i Asby. Avgående styrelseledamöterna Lena Skördeman, Rune Ericsson och Ola Kindstedt omvaldes. Pertti Skillermark avgår som styrelseledamot men står till tjänst i sällskapets verksamhet. Bernt Johansson och Märta Andersson spelade och sjöng visor komponerade av spelmän från Ydre samt berättade historier om profiler från förr. Björn Johansson från Norra Vi hembygdsförening berättade om Norra Vi-bor som emigrerat och deras levnadsöden. Rune Ericsson och Olle Karlsson presenterade och kommenterade sin just i dagarna utkomna skrift ”Med plog och penna i Minnesota”.