Höstmöte 2014

Medlemmar och även andra är välkomna till vårt höstmöte

söndagen den 26 oktober kl. 15.00 i Asby församlingshem.

Program:
Göran Modig berättar om Jonas Brunk samt om
Jonas Bronck Center i Sävsjö.

Jan Hermelin m.fl. från styrelsen berättar om kommande
studiecirkel, vad händer med Andrews gård i Carver County,
Amerikaveckan 2015 m.m.

Servering av kaffe och smörgås.
Lotteri samt möjligheter att se museet.

Varmt Välkomna !
Styrelsen