Musikalen: Andrew Peterson The Genuine Pioneer Story

År 2006, 2008, 2009 och 2011sattes Jan Hermelins musikaler upp om Andrew Petersons liv. I menyn till vänster kan ni se några klipp.Texterna i Musikalerna och valet av musik har ändrats från gång till gång beroende på att olika händelser har belysts från Andrews liv och samtid. Målsättningen med musikalerna var att möjliggöra ekonomiskt att Andrews magasin i Minnesota kunde renoveras, och projektet lyckades.  Musikalen utmynnar nu i kommande svenska och engelska cd skivor och den första svenska cd skivan släpps klockan 19.30 den 24 juli 2015 i Rydsnäs och kommer att heta  "Andrew och Elsa den äkta Pionjärhistorien".

 Den Engelska versionen av cd skivan kommer att släppas på Andrews gård i Minnesota i september 2015. Skivan kommer att heta  "Andrew and Elsa The Genuine Pioneer Story"