Paketpris på Tord Ericssons böcker

Tord Ericssons tredje bok om invandrare i södra Minnesota koncentrerar sig på tre olika platser i Carver County.

Lättläst och levande berättar han om hur nybyggarna -under 1850-talet ”settlade” och blev goda och ansvarstagande medborgare i det nya samhället.

Gamla församlingsprotokoll och minnesböcker vittnar om hur kyrkan, med dess olika trosriktningar, utgjorde en viktig grund för social gemenskap bland de nya amerikanerna. Människorna levde i relativt små enheter och med en nära gemenskap. Boken beskriver hur de hjälpte varandra, hur de löste konflikter och fattade beslut.

Stora förändringar – och förödande krig – ägde rum, såväl i Förenta Staterna som i övriga världen under de cirka 70 år boken behandlar. Hur det påverkade de små enheternas liv och arbete, beslut och engagemang får vi väl beskrivet i denna bok.

Bokens illustrationer, gamla fotografier och dokument, har författaren tillsammans med andra medlemmar i Andrew Peterson-sällskapet vaskat fram under sina efterforskningar. Boken innehåller även nytagna bilder, fotograferade under sällskapets studieresa hösten 2010.
Format: 158 x 230 mm. Antal sidor: 98. Bilder: Färg och sv/v.
ISBN 978-91-633-9580-2 Pris: 150 kr + porto

Läs artikel i Smålandstidningen om Tord Ericssons bok. Ladda ned pdf-filen nedan.