Emigrantmuseum

The Andrew Peterson Society's Emigrant - museum is situated in the old School in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo.

Visitors are welcome to contact: info@andrewpeterson.se or phone: (46) 0140 82032 or (46) 0381 50157

Andrew Petersonsällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota.

I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också parallellerna med Vilhelm Mobergs utvandrarromaner i form av en doktorsavhandling mm.

Besökare och grupper hänvisas till: info@andrewpeterson.se eller tfn: 0140/82032 eller 0381/50157

The Museum shows Andrew Petersons life and surroundings, and also describes 1900 th Century life in Sweden and in Minnesota.

In The Museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death 1898. The similarities in Andrews diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novells are described in Professor Roger Mc Knights Doctors Thesis and in The A.P.S. own research.