Nyheter i APS

Tord Ericsson har avlidit i en ålder av 90 år. Tord var under 13 år styrelsemedlem i APS, och uträttade fantastiskt mycket arbete på ideell basis åt vårat sällskap, och skrev ett flertal böcker som många har glädje av. Sorgen och saknaden efter vännen Tord är mycket stor inom APS, och sträcker sig ända bort till USA. Vi firade minnet av Andrew 200 år den 21 okt med bl.a. detta: Trevliga musikinslag med 3 generationer Bernt, Märtha och Joel, intressanta dagboksutdrag lästes upp av 5 medlemmar, smakprov från Jan Hermelins musikaliska bildspel som har premiär under Amerikaveckan 19-26 Juli 2019. Planering av Amerikaveckan pågår för fullt och på Söndagen den 21 juli 2019 blir det återigen en festlig Andrew dag i Asby mm. Sommaren 2018 var lyckad med öppethållande av museet from 27/6 - 4/8, 3 gånger/vecka + gruppbokningar. Under våren gjorde vi diverse justeringar och förbättringar i vårat museum i Asby. En nyhet är en storbilds TV, så att vi mer professionellt kan visa filmer, musikaliska bildspel och bildspel mm. På vårat Årsmöte den 8 april 2018 så avtackades Rune Ericsson och Ola Kindstedt, efter att båda två har varit goda styrelseledamöter sedan APS bildades. Samtidigt välkomnades Christine Åström och Anders Åstrand som nya styrelseledamöter.

På årsmötet berättade Nils Brickarp om instrumentet psalmodikon, och Anders Åstrand berättade om sin farfars farfars liv på Eds säteri och läste ur hans dagbok från början och mitten av 1800 talet.

Den 9 december 2017 släpptes boken Andrew Utvandraren på julmarknaden vid Ydre Gården i Österbymo. 8 APS medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Peterson liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: "I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota" Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i "The Swedish Pioneer".

Andrew Utvandraren är en otroligt innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och faktarika boken någonsin om livet för en svensk emigrant och hans samtid och omgivningar. Boken innehåller 200 boksidor och ca pris 220 kr.

Mer nyheter från December 2017: 

På 1970-talet skrev den amerikanske Professorn i nordiska språk, Roger Mc Knight, en studie över inflytande och paralleller mellan Mobergs utvandrarromaner och Andrew Petersons dagböcker. På hemsidan finns nu huvuddelen av doktorsavhandlingen (från 1974). Doktorsavhandling har inte blivit publicerad tidigare, och APS riktar ett varmt tack till Professor Roger Mc Knight för att vi nu har fått publicera den på vår hemsida.  

Mer om likheter mellan Dagböckerna och Mobergs Emigrantromaner hittar du under menyrubriken Dagböckerna