Om Andrew Petersonsällskapet

Andrew Petersonsällskapet, som är en ideell förening, bildades 2002.

Målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf
”Föreningen vill skapa intresse för och öka kunskapen kring Andrew Petersons liv och gärningar före och efter hans emigration. Samtidigt har föreningen som mål att öka kunskapen om det svenska samhälle som Andrew Peterson lämnade vid tiden för emigrationen. Därtill skall föreningen verka för att öka kunskapen om emigrationens betydelse för samhällets utveckling. Föreningen skall också verka för att levandegöra Andrew Petersons liv, gärningar och samtid.”

Sällskapets syfte

  • Att bedriva och stimulera forskning kring och sammanställning av Andrew Petersons familj, gärningar och samtid.
  • Att värna om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Petersons familj, omgivningar och samtid.
  • Att göra föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten.

Aktiviteter
Vi driver, forskar och utvecklar Andrew Petersonmuseet i Asby.

Vi arrangerar bland annat medlemsträffar och är medarrangörer till Amerikaveckan i Kinda och Ydre kommuner vartannat år.

Vi ordnar resor där vi besöker museer och platser som anknyter till den svenska emigrationen.

Vi samarbetar med Carver County Historical Society m.fl. för att bevara vårat svenska kulturarv.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kronor /år.