Vad hände mer inom A.P.S. 2016

Att Andrew Petersons dagböcker var stommen till Vilhelm Mobergs emigrantromaner har vi vetat länge. Du kan bl.a läsa en del om det under rubriken "Dagböckerna" på denna hemsida. Under hösten 2016 kommer vi att påbörja boken som grundligt kommer att visa det. Boken kommer även ge en helhetsbild över vad emigranterna lämnade, emigrationen samt nybyggarlivet i Minnesota. Boken blir baserad på vår egen forskning samt Professor Roger Mc Knights doktors-avhandling om Influenser från Andrew Petersons dagböcker i Vilhelm Mobergs emigrantromaner. Boken planeras bli färdig från tryckeriet hösten 2018, lagom till minnet av Andrew Petersons födelsedag den 20 Oktober 1818. 

Från Kinda Ydre Sparbanks Jubileumsfond har vi fått ett generöst bidrag till detta projekt. 

Jubileumschecken till 2016-2017 års bokprojekt

A.P.S. Museet i Asby håller öppet från On 29/6 - Lö 6/8. Öppettider On och Torsdagar 15.00 - 17.00 Lördagar 11.00 - 14.00

Är du intresserad av att följa med Jan Hermelin till USA 14-28/9 2016? se  www.aggarp.se

Vill du veta vad som händer på Andrew och Elsas gård, klicka på länken nedan.

https://historicandrewpetersonfarmstead.wordpress.com/