Verksamhet 2018

Under 2018 släpps två fantastiska Musikaliska bildspel till minne av Andrew Peterson 200 år. Vill du se ett smakprov från det engelska musikaliska bildspelet tryck på länken   https://www.youtube.com/watch?v=I1r8RwyiK_w

De två Musikaliska Bildspelen om ca 25 minuter var släpps på svenska och engelska. Dessa innehåller älskad musik med fint berättande texter om Andrew Petersons liv till mycket fina foton och illustrationer. Det blir även möjligt att se dessa längre Musikaliska bildspel via denna hemsida. De fantastiska fotografierna till den fina musiken är fotograferade av Åke Bruhn och August Christian Hultgren, samt många fotografier till bildspelet har Carver County Historical Society i Minnesota bidragit med. Copyright till samtliga fotografier innehar: Carver County Historical Society, Östergötlands museum och Åke Bruhn. De fina illustrationerna i bildspelet är gjorda av Bobo Hermansson

Medverkande musiker och sångare är: Kajsa Svensson, Björn, Charlotte och Petra Nordin, Michael Lager samt Ydre Manskör. De svenska och engelska texterna till musiken har skrivits av Jan Hermelin.

I övrigt under 2018 kommer APS att hålla museet sommaröppet 3 dagar/vecka efter midsommar fram till och med första veckan i augusti. Övriga önskemål om gruppbesök hänvisas enligt nedanstående.

The Andrew Peterson Society's Emigrant - museum is situated in the old School in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo.

Visitors are welcome to contact: info@andrewpeterson.se or phone: (46) 0140 82032 or (46) 0381 50157

Andrew Petersonsällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota.

I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också mycket mer information om emigrationen, illustrationer, fotografier och redskap mm från Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar.

Besökare och grupper hänvisas till: info@andrewpeterson.se eller tfn: 0140/82032 eller 0381/50157

The Museum shows Andrew Petersons life and surroundings, and also describes 1900 th Century life in Sweden and in Minnesota.

In The Museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death 1898. The similarities in Andrews diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novells are described in Professor Roger Mc Knights Doctors Thesis and in The A.P.S. own research. The Museum includes also a lot of photos and describtions from the end of the 19 th century both from Sweden and from Minnesota.

Höstmötet 2018 kommer att hållas i senare delan av oktober.