Söndagen den 18 april hölls Andrew Petersonsällskapets årsmöte i Asby. Tjugofemtalet deltagare samlades först i utställningen och såg några förändringar som genomförts. Vid årsmötet omvaldes för två år Rune Ericsson, Ola Kindstedt och Lena Skördeman samt för ett år Pertti Skillermark och Birgitta Rääf. Till ordförande valdes Lena Skördeman. Efter förhandlingarna och kaffeservering framförde Bernt och Inga-Lisa Karlsson den första delen av ett program med emigrantvisor, dramatiserat och livligt. Därefter höll Gunnel Asp, Kisa, ett givande föredrag om Peter Cassel, och så vidtog andra delen av visprogrammet. Träslöjdsföremål tillverkade av styrelsemedlemmarna Tord Eriksson och Olle Karlsson var uppskattade vinster i dagens lotteri.