Namn inom familjen d.v.s Andrew och Elsas Barn: Anna, Frank, Charles, Oscar, John. Dessa 5 namn användes även i Karl Oskars familj.
Båda hade en närmsta granne på västra sidan gårdarna som hette Swenson.
Båda hade mycket samarbete med en tysk granne som hette Fischer.
Övriga ex på grannars eller vänners namn: Danjel, Månsson, Jonas Petter

Andrews syster Kristina som bor granne med Andrew och Elsa i Carver County stavar ofta Andrew ”Chrestina”, tex 2 sept 1854 ”skräf bräf ått Chrestina till Mennesota” och det är precis som Karl Oskar uttalar Kristina.

Ulrika gift med babtistpastorn.

Djurnamn: som kvigan ”Fröken” samt korna ”Betty” och ”Lady”.

Två söner tog över driften av gården både när Andrew och Karl Oskar blev gamla. I Andrews fall var det John och Frank. I Karl Oskars fall var det John och Dan som tog över gården, och Frank hade flyttat till Chicago.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015