Norra Fähuset på Andrews Petersons gård i MN (Rock Isle Farm) fick under våren 2012 ett bokstavligt lyft, när den raserade grunden på baksidan mm renoverades.

Baksidan av Norra Fähuset, efter att grunden reparerats och murats upp, samt att byggnaden stabiliserats med hjälp av folket på bilden.

Ett kulturellt bidrag till Carver County Historical Society möjliggjorde detta. CCHS äger från och med den första December 2015 byggnaden liksom de andra byggnaderna på Andrew Petersons gård. Under våren 2017 blev Norra Fähuset färdigrenoverat.

Byggnaden kommer enligt nuvarande planering att användas för kulturarrangemang.

APS innitiativ och volontärarbete från 2006 att renovera Andrews Magasin föll i så god jord att byggnaderna på Andrews gård nu bevaras för överskådlig framtid.