I släktträdet finns drygt 300 personers liv noterade, ofta från vaggan till graven, från 1700-talets mitt till början på 1900-talet.

Personer av spec. intresse med berättande text:
Andrew Peterson med föräldrar och syskon.
Else Andersdotter, Andrews hustru, med föräldrar och syskon.
Elna Olsdotter Ingeman, Elses mor.
Samuel Magnus Samuelsson Hill. Lärare, präst och skribent, på sin tid välkänd bland svenskamerikanarna. Hans far var dubbelkusin med Andrew.
HJÄLP ATT SÖKA:
• PERSONAKT. Du kommer först till personakt för Andrew Anders Peterson. Där finns hans familj – föräldrar, hustru och barn. Dessa är sökbara, och klickar du på t ex Andrews far, så kommer du till hans personakt.
• ANTAVLA. Klicka där, så får du Andrews antavla fyra generationer. Alla personer är sökbara även här. I slutet på fjärde generationen kan du ev. se små pilar. Klicka där så kommer tidigare generationer.
• PERSON.(lista t.v.) Där kan du söka efter en person du känner till och komma till hans/hennes personakt.
• PLATSER.(lista t.v.) Under varje plats hittar du de personer som bott på t ex en gård.
• EMIGRATION. Rubriken finns tyvärr inte. Men under PLATSER hittar du emigranterna under AMERIKA (destination) och USA, följt av stat och ort. NEW YORK med flera andra städer i USA finns också i platslistan.
• Nederst på varje sida kan du klicka på Startsida så kommer du tillbaka till Andrews personakt. Det är lätt att tappa bort sig!
Släktträdet tillkom av ren nyfikenhet, först på Andrews hustru Else, senare på de människor som var samtida släktingar till Andrew. Det var från början inte tänkt att publiceras och därför tillät jag mig ibland att använda andrahandskällor. Alla felaktigheter, oklarheter o d är jag helt ansvarig för.
Lena Kindstedt

Till släktträdet