Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota.

Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen.

Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via vår butik.

Dessutom arrangerar vi, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen.

Se mer under rubriken Om Andrew Petersonsällskapet.

Vi har intensiva kontakter med våra vänner i Carver County Historical Society som sen den 1 december 2015 äger gårdsbyggnaderna som Andrew Peterson lät bygga. CCHS värnar liksom vi om vårt gemensamma kulturarv, och vill du veta vad som händer på gården i Minnesota klicka på länken här nedan.

https://historicandrewpetersonfarmstead.wordpress.com/

If you wish to see the museum

In the museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death in 1898. The similarities in Andrew´s diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novels are described in Professor Roger Mc Knight´s Doctors Thesis and in the society´s own research. The museum also includes a lot of photos and musical slideshows and describtions from the end of the 19th century both from Sweden and from Minnesota in the USA.

The Andrew Peterson Society’s Emigrant Museum is situated in the old school in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo.

Visitors are welcome to contact us, click on this link: Contact the AP Society