Husbyggnationer, 26 Augusti 1855:”Slutade jag att hugga timmer till mitt fähus”.
Lönnsirap, 25 April 1862: ”Idag har jag kokatt något över en gallon Sirupp”

Skogsavverkning och försäljning av timmer: ”Fick billen av lumberkompaniet”

Borttagning av stubbar innan nyodling ägnade både Andrew och Karl Oskar sig åt under hela sitt liv som nybyggare, och båda kallade arbetet för ”Grubbade på filen” Borttagning av buskar kallas ”Brussade”

Kristina och Elsa gjorde inte bara liknande sysslor inomhus som t.ex. att använda ”kokståfen” och sticka täcke, utan även liknande sysslor utomhus t.ex deltog i höskörd, skördearbete, trädgård och djurskötsel.

Jakt, fiske, (Andrew) 11 Mars 1856: ” i natt har vi fiskat och fått båten full”.1 Maj och 20 Maj 1857: ”Fiskade i kräken” ”Drog nät — fick en herlig hop”
Mobergs epos: ”Det var en barnlek att fånga fisk i Ki chi saga”

Andrew odlade även fruktträd bl.a.astrakanäpplen som han skrev följande rapport om till Minnesota State Horticultural society 1886: ”The Russian White Astrachan is nearly a Duchess but not Quite; in tree and fruit seems to be hardier than the Duchess, and is a good bearer.” Kristina hade ett astrakanäppelträd som vårdträd och precis innan hon dog fick hon smaka det första mogna astrakanäpplet från trädet.

Andrew började sin fruktträdodling både genom att så äppelkärnor i jorden och genom ympning, och Karl Oskar gjorde likadant.

Vid ekavverkning skadade båda ryggen.

Både Andrew och Karl Oskar var duktiga odlare och provade många sorters olika grödor både inom lantbruk och trädgårdsodling samt mekaniserade efterhand med hästdragna lantbruksredskap.

Sysslorna på gården överensstämmer i övrigt mycket med varandra, t ex: samma grödor och liknande skörderesultat räknat i bushel, liknande växtodlingsarbeten, t.ex. ”hoa korn”=radhacka majs och ”hilla potatär”=kupa potatis, samt djurhållning och slakt ”killade baggen”=slaktade baggen.

Samverkan med grannar vad gäller: husbyggen, kapellbygge, lån av dragdjur, transporter, byten av tjänster i lantbruksarbete, och samverkan vad gäller lån av maskiner och redskap t.ex. slåttermaskin.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015