Nicolaus Swensons hela brev efter Andrews Petersons död, samt delar av Andrews Petersons sista brev hem,efter Brodern Johannes Rydells död, blev förlaga till Vilhelm Mobergs version av Sista brevet hem.

Utdrag ur Andrew Petersons sista brev till Sverige.

jag får bedja om urseckt för att min skrifvelse är osammanhängande, och som jag är gammal, och Darrhänder Så jag har Svårt för att skriva jag, den älste af åtta Syskon, är endast kvar ännu, 3 af dem hvilar nu i Svarjes jord, och 4, af dem i ammerkas jord och jag den älste, af de åtta syskonen är annu i Live, och jag vet intet när härran behagar kalla mig hem till sig, må det bli i en salig stund jag blir, 79 år den 20 de i denna månad om härran låter mig leva dertill

Utdrag ur Sista brevet till Sverige av Vilhelm Moberg

Jag får bedja om urseckt för att min Skrifning är Dålig ock illa samman hengande. Jag är gammal ock bräckt ock Darrhänder så jag hafwer svårt för att Skrifwa. Jag är den Äldste af 10 Syskon. Mina bröder ock systrar äro alla gångena öfwer Jordan Floden. 3 af dem hwilar i Swärjes jord ock 6 af dem i Americas jord. Jag war den äldste ock jag är nu lemnad till Sist. Jag blifwer 80 år next Marts Månad, om Herran låter mig lefwa dartell. Jag är i orning ock redo när hilst Herran behagar kalla mig hem till sig.

Bilden visar avslutningen på Andrew sista brev till Sverige.

Många fler likheter finns under de 11 övriga rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

Copyright Andrew Petersonsällskapet