1974 lade Roger E. Mc Knight fram sin doktorsavhandling vid University of Minnesota med titeln ”Mobergs invandrarromaner och Andrew Petersons Dagböcker: En studie över inflytande och paralleller.

Här redovisar Andrew Petersonsällskapet huvuddelen av doktorsavhandlingen. Avhandlingen består av tre kapitel och sammanlangt cirka 150 sidor. Originalavhandlingen finns tillgänglig i Andrew Petersonsällskapets emigrantmuseum i Asby gamla skola i Ydre kommun.

studie-over-inflytande-och-paraleller-doktorsavahdnling-r-mcknight-1974