Främmande hundar som river får, Andrews dagbok den 11 September 1868:
”I natt har främmande hundar waritt i war hamjin och dödatt åtta får och dessutom bititt alla.” Liknande händelse som denna samt likheter med nedanstående hände även i Mobergs romaner.

Gräshoppssvärmar och gräshoppsbekämpning likadant beskrivna (A.P. 1876). Bönemöte mot gräshoppor påkallad av Guvernören, gräshoppor förmörkar solen. Barnen dödar gräshoppor.

Citat Andrews dagbok 19 Augusti 1876:
”Började gräshopporna att komma hit, och sädan kom dett flera dag äfter dag …
Har wi ganska fult af dem och luften är full af dem, så att mot solen sir dett ut som dett snöade”.

Andrews dagbok 8 Maj 1888:
”Jag har bott här i 33 år män aldrig har jorden varit så uppfyld af vattensom den nu är vid denna tiden på året, vägarna kunna intet befaras mäd något lass”.

Andrews dagbok den 29 December 1890:
”I dag begrofs Fränk Svanson från minneapolis i Scandia grafjerd, han var ihälslagen af en timmer Stack ute i skogarna”

Andrews dagbok den 2 oktober 1893:
”kom ett bud att B. Nilsson var blefven fördervad, ty han körde ve, och hästa blef rädda så tog ett språng, och Nilson föll af Lasset, och i nunder hästarn, och blef söndertrampad i ansicktet af dem – vår Fränk gick äfter en Doctor, och Fränk var der hela natten, och Nilson dog klackan två samma natt”.(Mc Knight)

Ryggskador efter att ha avverkat ek gjorde så att både Andrew och Karl Oskar endast kunde utföra lättare arbetsuppgifter under sina sista levnadsår.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015