Andrew och Elsa hade fin fruktodling, fick apelfrö och ympkvistar från Sverige. Fick fram fina äppelsorter som passade Minnesotas klimat.
Karl-Oskar ”plantade” också fruktträd med kärnor från Sverige.

Andrew skrev regelbundet till broder Johannes i Sverige, och Karl Oskar skrev regelbundet till sin syster Lydia Karlsson.

Andrew skickade hjälpsändning med varma kläder till Svenska nybyggare i North Dakota, samt skickade biljetter hem till släktingar. Karl Oskar skickade vete hem till Sverige.(Mc Knight)

Båda betalade 1,5 dollar för prenumeration av tidningen Hemlandet.

Båda fotograferade hus och sig själva och skickade hem till Sverige.

Mycket stora likheter i Sista brevet hem. Brev skrivna av grannar. Inledning av brevet från Nicolaus Swenson till Andrews släktingar i Sverige efter Andrews bortgång:

”Som jag Nicolaus Swenson är närmaste nabbo till Andrew Pitterson hade han På sitt Sista bitt om jag ville skrifva till eder när han dog som orsak för hans barn Skrifver engelska, så kunde ni få trobbel att Läsat.”

Inledning av brevet som Karl Oskars granne skickar till Sverige efter Karl oskars g bortgång ur Vilhelm Mobergs roman Sista brevet till Sverige:

”Som jag är gammel närbo till eder broder Charles hade han flerfaldige gånger bedt mig, om jag wille skrifwa till hans Syster i Swärje och gifwa henne underrättelse när han dog. Ingen annen kunde låta Eder spörja at uttaf den orsak att Eder broders barn hafwer glömdt af Svenskan och skrifwer engelsk, hans slecktingar i Sverje kunde få tråbbel att läsa at.”

Likheter finns även med det brev som Andrew skrev själv hem till sin brors ättlingar när Andrews bror hade gått bort.

Från Andrews brev till Ivar Widén när hans broder Johannes Rydell avlidit i oktober 1897: ”Jag får bedja om urseckt för att min skrifvelse är osammanhängande, och som jag är gammal, och Darrhänder Så har jag Svårt för att skriva”

Mobergs hela version av sista brevet hem är hämtat från ovanstående brev samt det brev som Nicholas Swenson skrev till Ivar Widén efter Andrews bortgång:

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015