Andrew Peterson – verklighetens Karl Oskar. Emigranten från Sjöarp i Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien.

What is happening on ”Andrew’s farm” now

Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link below. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/ ...
Läs Mer

Nyheter i APS – I sommar blir det Amerikadagar igen

27-30 juli 2023 blir det återigen Amerikadagar i Ydre och Kinda i ett samarbete med Peter Casselsällskapet och de två kommunerna. Då blir det premiär för det musikaliska bildspelet ”Andrew and Elsa Peterson: the True Pioneers”. Cirka 500 unika gamla fotografier och illustrationer kommer att användas, samt nya berättande texter avpassade till gamla fina svenska musikstycken. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar oTi Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg ...
Läs Mer

Vår verksamhet

Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via ...
Läs Mer

Utdrag ur Andrews dagbok

Januari 1856

Den .10
gorde jag sKråf till Nilsons Släde .m.m. ått honom.

Den .12

förmidagen gorde jag dräckt till nilsons Släde mm. äftermidagen hög jag Räls för mig.

Den .17

Klöf jag Räls ått mig Sjelf, män forst om, morgonen war jag mäd Nilson öfver Sjöarna, då han Räste ått St. Paul.

Förklaringar: 

Skråf = slädskrov

Räls = stängselslanor

Nilsson är F O Nilsson, en av grundarna till baptiströrelsen i Sverige. Rebecka Fredriksson har skrivit två romaner om hans liv. Benådade kom ut i slutet av 2022.

 

 

Minnesplats vid gården Sjöarp där Andrew Peterson växte upp.