Andrew Peterson – verklighetens Karl Oskar. Emigranten från Sjöarp i Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien.

What is happening on ”Andrew’s farm

Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/ ...

Nyheter i APS

Under våren har sällskapet anlitat Sven och Marianne Samuelsson att sätta upp en ny gärsgård vid minnesstenen över Andrew Peterson vid barndomshemmet Sjöarp. Arbetet blev klart en mycket varm junidag. Vi håller sommaröppet på vårt museum mellan den 26 juni och 10 augusti. Onsdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 17 samt lördagar mellan 11 och 14. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se Medlemsavgiften är på 150 kronor och kan betalas antingen till bankgiro: 5600-0508 eller till sällskapets swish: 123 081 66 94. Välkommen att bli medlem i vårt sällskap. I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina ...

Vår verksamhet

Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via ...

Utdrag ur Andrews dagbok

Juni 1863

Den 12 arbetade jag på wägen, bygde brona på Skolsäxsjon, jag hade äfven stutarna mäd mig, som  raknas för ett Dagswärke

Förklaringar:

Nybyggarna fick gå samman för att arbeta med vägarna där de bodde.

brona – bron

stutarna – de unga oxarna

dagswärke – dagsverk, arbetsdag

Besöka från Utvandrarnas hus i Växjö
Andrew Petersonsällskapet fick den 6 maj besök från Utvandrarnas hus i Växjö av vd Lennart Johansson och arkivarien Judit Söderblom.