Under våren har sällskapet anlitat Sven och Marianne Samuelsson att sätta upp en ny gärsgård vid minnesstenen över Andrew Peterson vid barndomshemmet Sjöarp. Arbetet blev klart en mycket varm junidag.

Vi håller sommaröppet på vårt museum mellan den 26 juni och 10 augusti. Onsdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 17 samt lördagar mellan 11 och 14. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se

Medlemsavgiften är på 150 kronor och kan betalas antingen till bankgiro: 5600-0508 eller till sällskapets swish: 123 081 66 94. Välkommen att bli medlem i vårt sällskap.

I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”.

Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och faktarika boken någonsin om livet för en svensk emigrant och hans samtid och omgivningar. Boken innehåller 200 sidor och pris är 200 kronor.

På 1970-talet skrev den amerikanske professorn i nordiska språk, Roger McKnight, en studie över inflytande och paralleller mellan Mobergs utvandrarromaner och Andrew Petersons dagböcker. På denna hemsida finns doktorsavhandlingen under menyrubriken Dagböckerna. APS riktar ett varmt tack till professor Roger McKnight för att vi fått möjligheten att publicera doktorsavhandlingen. Under rubriken Dagböckerna finns även exempel på paralleller mellan Mobergs emigrantromaner och Andrews dagböcker, räkenskaper och brev som Jan Hermelin listat.

Sven-funderar-vilken-trinna-som-blir-bast-att-anvanda

Bild 1 av 8