Andrew Petersons gård i Clearwater Lake är fortfarande i behov av renovering, även om fyra volontärer från Sverige åkte dit i oktober 2006 för att renovera magasinet.