Nytt hos oss

  • What is happening on ”Andrew’s farm” now
    Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link below. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/…
  • Nyheter i APS – Höstmöte den 30 oktober i Asby
    Sällskapet håller höstmöte söndagen den 30 oktober kl. 15 i Asby församlingshem. Stipendiaten David Kronström berättar om sommarens resa till USA . Det blir också underhållning, fika, lotteri och information om vad som händer i Sverige och i USA kring Andrew Peterson. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se I juli 2021 sponsrade APS Carver County Historical Societys projekt att renovera Andrew och Elsa Petersons gård med 8 800 kronor = 1 000 USD. Arbetet med det nya musikaliska bildspelet på engelska: ”Andrew and Elsa Peterson: the True Pioneers” har påbörjats.  Premiären beräknas bli sommaren 2023 under Amerikadagarna i juli. Cirka 500 unika gamla fotografier och illustrationer kommer att användas, samt nya berättande texter avpassade till gamla fina svenska musikstycken. I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar oTi Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”. Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv …
  • Verksamhet
    Andrew Petersonmuseet i Asby är öppet för gruppbokningar året runt.  Begränsat sommaröppet under juni, juli och augusti onsdagar och torsdagar kl. 15-17 samt lördagar 11-14. Frågor om öppettider och bokningar skickas till info@andrewpeterson.se eller telefon: 070-650 69 17. The Andrew Peterson Society’s Emigrant – museum is situated in the old school in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo. Visitors are welcome to contact us through the following link: Contact us Andrew Peterson-sällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota i USA. I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också mycket mer information om emigrationen, illustrationer, musikaliska bildspel, fotografier och redskap med mera från Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar. The museum shows Andrew Peterson´s life and surroundings, and also describes 1900th century life in Sweden and in Minnesota in the USA. In the museum you can read the English translation of Andrew Peterson´s diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death in 1898. The similarities in Andrew´s diaries with Vilhelm Moberg´s Emigrant Novels are described in Professor Roger Mc Knight´s Doctor´s Thesis and in The Society´s own research. The Museum also includes a lot of photos, musical slideshows and describtions from the end of the 19th century both from Sweden and from Minnesota. De svenska och engelska musikaliska bildspelen i museet innehåller älskad musik med fint berättande texter om Andrew Petersons liv till vackra foton och illustrationer. De fantastiska bilderna till musiken är fotograferade av Åke Bruhn och August Christian Hultgren. Carver County Historical Society i Minnesota har bidragit med många fotografier till …