Höstmötet hölls den 20 oktober i Asby med en musikalisk inledning av Johan Fälth och Jan Hermelin. Ett trettiotal intresserade deltog i mötet.