En svensk nyodlares anteckningar

Olle Karlsson och Rune Ericsson har under många år lagt ner ett oerhört arbete på att tolka och renskriva Andrews dagböcker och kassaböcker. Det väldiga materialet finns dock ännu bara i kopierade utskrifter från dator.

Tillsammans med Andrew Petersons dagböcker och kassaböcker finns också en bunt lösa papper från åren 1865 till 1875. Det är dessa papper som Olle och Rune nu tagit sig an, renskrivit och försett med ordlista i Med plog och penna.

Det är sida efter sida med byten av dagsverken, inköp av dagligvaror, försäljning av spannmål med mera. Ger man sig tid och lever sig in i vad de detaljerade anteckningarna innebär får man en god inblick i nybyggarens levnadsomständigheter.

Ett exempel:
De första åren delade Andrew och fyra andra nybyggare på sågar, borrar, slipsten mm. År 1873 har Andrew utvecklat sin farm så att han nu kan köpa en skördemaskin för eget bruk. Den kostar 235 dollar inklusive frakt. Han betalar 25 dollar kontant och sedan 105 dollar 1874 och 1875, plus 10 % ränta. Men 1874 måste han också låna hundra dollar, så ekonomin var kärv. Inkomsterna får han genom att sälja vete, visar noteringarna.

Inköpen, mestadels på kredit, avspeglar livet: tyg till madrass, andra sorters tyg till byxor åt sönerna, till västar och foder. I Sverige samtidigt vävdes nog det mesta i hemmen. Han köper tobak och mediciner, kaffe, kryddor, gångjärn, spik, pennor, böcker, och allt får man veta vad det kostar. Tre par träskor kostade t ex en dollar och tio cent år 1876.

Att ett dagsverke värderas till en dollar ger en bra utgångspunkt för prisjämförelse. Dagsverkena Andrew byter eller köper avspeglar också i detalj livet på gården.

Genom att dessa papper nu finns i bokformat kan man på ett behändigt sätt få del av en svensk utvandrares liv ”live”, dag för dag i 1800-talets nutid.

Boken är rikt illustrerad av Bobo Hermanson med en rad teckningar föreställande träskor, skördemaskin och andra föremål som Andrew inköper. För layouten svarar Kate Meurling, Qwack text & bild.