100 likheter mellan Andrew och Karl Oskar

Andrew Peterson förebild till Karl Oskar 100 likheter
En svensk – engelsk småskrift  med titeln Andrew Peterson förebild till Karl Oskar 100 likheter. AP-sällskapets Jan Hermelin har studerat likheterna mellan Andrew Petersons dagboksanteckningar av hans liv och händelser i Vilhelm Mobergs emigrantromaner. I boken har Jan Hermelin plockat fram 100 likheter och berättar om dem.

Andrew Petersons dagboksanteckningar blev således Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla till romanerna.

Pris: 60 kronor plus porto