100 likheter mellan Andrew och Karl Oskar

Andrew Peterson förebild till Karl Oskar 100 likheter
En svensk–engelsk småskrift  med titeln Andrew Peterson förebild till Karl Oskar 100 likheter. Andrew Petersonsällskapets Jan Hermelin har studerat likheterna mellan Andrew Petersons dagboksanteckningar av hans liv och händelser i Vilhelm Mobergs emigrantromaner. I den här lilla boken har Jan Hermelin plockat fram 100 likheter och berättar om dem.

De är uppdelade efter fem avsnitt – likheter mellan huvudpersonen Karl Oskar och Andrew Petersons liv och omgivningar, likheter kring resan över Atlanten och nybyggartiden, språkliga likheter, likheter i sysslor på gården, likheter i övriga sysslor och uppdrag, familj, indianupproret samt ett sista avsnitt kallat övriga likheter.

Andrew Petersons dagboksanteckningar blev således Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla till romanerna.

Småskriften är på 40 sidor.

Pris: 60 kronor plus porto.