Med plog och penna i Minnesota

 
Med plog och penna i Minnesota

En småskrift om Andrew Petersons anteckningar, som ger en god bild av en strävsam bondes nybyggarliv.

Författare Olle Karlsson och Rune Ericsson
 
ISBN 978-91-637-0804-6
Skriften är på 56 sidor.
Pris 100 kronor plus porto