Andrew Peterson-sällskapet planterade i maj en astrakan framför utvandrarutställningen i Asby.