Val av boplats i mellersta Minnesota och liknande skogslandskap och närhet till stor sjö var liknande för Andrew och Karl Oskar och deras nybyggarvänner, samt likheterna nedan:

Som nybyggare byggde de var sitt ”shanty”(liten timmerstuga), efter att först ha hjälpt 2 grannar att bygga sina ”shanties”. Under sin fortsatta levnad som nybyggare byggde de därefter 2 nya bostadshus åt sina familjer. Byggnationer som bostadshus, fähus, magasin och bodar uppfördes på liknande sätt.

Avverkning av skog och gräva upp stubbar för att nyodla mark pågick i stort sett hela deras nybyggarliv.

Använde oxar som dragdjur vid tunga arbeten t.ex. vid plöjning där det var mycket rötter. Samma grödor och liknande skörderesultat räknat i bushel.

Båda odlade bär och fruktträd bl.a. astrakanäpplen. Borrade efter lönnsav och kokade lönnsirap.

Samma djurhållning och namn på djur t.ex. Fröken, Betty och Lady.

Båda var med om att grunda en församling, och hjälpte till med kyrkbygge.

Både Andrew och Karl Oskar var grannar och vänner till nybyggarpredikanter som blivit landsförvisade. (F.O. Nilsson och Kristinas morbror Danjel Andreasson).

Andrews nybyggar-grannar och vänner Andrew Mattson och Per Danjel från Helgesfall värvades till inbördeskriget medan Andrew inte blev godkänd. En skrivelse av H. Mattson fick Karl Oskar att söka värvning men han blev inte heller godkänd.

Andrew gjorde flera likkistor åt bortgångna nybyggarvänner t.ex. till Andrew Mattson som dog strax efter hemkomsten från kriget. Karl Oskar gjorde även likkistor.

Nybyggarna hälpte till att bygga försvarsanläggning mot indianerna i Waconia, och i Mobergs version en försvarsvall mitt för Nordbergs holme. Detta hände i båda fallen under Siouxupproret i slutet av Augusti och i början av September 1862. Andrew körde stockar till Waconia den 1 september 1862.

Andrews granne, Predikanten F-O Nilsson, gick vilse i oväder i Chisago och övernattade hos nybyggare, liksom även prästen Törner gick vilse och övernattade första gången hos Karl Oskar och Kristina.

Jonas Petter har Andrew liksom Karl Oskar mest samarbete med och i båda fallen mycket samarbete vid byggnation t.ex. 19 juli 1855 från Andrews dagbok: ”Timrade vi alla fyra, Alexander, Jonas Petter, Johannes och jag på Cåntett.”

Prästen Norelius övernattade flera nätter hos Andrew. Norelius även omtalad av Moberg i Chisago. Pastorsadjunkt Törner övernattade hos Kristina och Karl Oskar. Han ordnade även den första nattvarden för Karl Oskar och Kristina och deras nybyggarvänner i deras stuga. Den första nattvarden med Andrews nybyggarvänner ordnades av F.O. Nilsson i Andrews stuga.

Två söner tog över driften av gården när både Andrew och Karl Oskar blev gamla. I Andrews fall var det John och Frank och i Karl Oskars fall John och Dan.

En nybyggargranne skrev i båda fallen Sista Brevet hem, och Moberg har haft brevet som Nicholas Swenson skrev efter Andrews död som förlaga till sista brevet hem efter Karl Oskars död.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015