”På detta dokument (Andrew Petersons dagbok) bygger jag i allt väsentligt min framställning av nybyggarnas språk, — här finner vi alltså urkällan till amerikasvenskan”.
Mobergs egna ord om nybyggarnas svensk – amerikanska blandspråk
(SvD den 22 Maj 1960)

I Roger Mc Knights doktorsavhandling om Andrew Petersons dagbok jämfört med Mobergs emigrantepos, finner man många språkliga likheter.

Några exempel
Smågöra, varjehanda, sinkade, grubbade på filen (nyodlade, tog bort stubbar på blivande fält), plantade, votade, claimade, shanty, miiting, spikmiiting, var i bädden, lumberbillen, ej duglig att gå ut i krigett, nattjonalpapper, insurenskompaniet, suprajsade.

Andrew Petersonsällskapet har under 2005-2008 renskrivit Andrews dagböcker samt räkenskaper och gjort en ordlista över Andrews ”svengelska”. Många av dessa ord återfinns i Mobergs utvandrarromaner.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2008