Medlade vid familjekonflikter eller vid osämja mellan grannar. Ett exempel av detta är från F.O. Nilssons dagbok 4 april 1857, då Andrew medlar mellan Tysken Fischer och F.O. Nilsson om skador som F.O. Nilssons hund åsamkat Fischers får och en kalv. Ett skadestånd blir överenskommet och en vecka senare ombeds Andrew skjuta Nilssons hund vilket han gör.

Båda var jurymedlemmar. Citat Andrews dagbok 16 September 1895: ”var årdrad till granandjuryn, män jag blef fri, ty jag var öfverårig”. Eller citat 4 okt 1875: ”War jag till Chaske, ämädan jag war årdrad att sitta guri, mä Domaren war död så det blev ingen gury”

Båda hjälpte till att bygga kapell åt församlingen. 13 april 1857 ”Hade wi resningsmiting om kyrkebyget” Andrew skriver även den 9-10 oktober 1857 ”Arbetade jag wid Kyrka då wi satte in fönsterna”.

Andrew var engagerad i skolfrågor och anställning av lärare till barnens skola, samt ordnade boende åt lärare och lärarinnor från 1860 till 1880 talet. Karl Oskar var också engagerad i skolfrågor och frågade bl.a. Pastor Törner i Nybyggarna: ”Ska vi kipa och behålla skolmästern?”

Bytte liknande tjänster med grannar ex. Andrews dagbok 30 Augusti 1855: ”Lade jag foten till mitt fähus, Jonas Petter har ändrat en Rock ått mig, jag skall arbeta en dag hos honom för dett”.

Båda arbetade speciellt mycket 1:a nybyggaråret åt den Kristna förgrundsfiguren i församlingen som båda blivit landsförvisade från Sverige för sin kristna tolkning . (Arbetade för – Andrew åt F.O. Nilsson, Karl Oskar åt Danjel Andreasson).

Andrew gjorde en psalmodikon (musikinstrument) till församlingen den 28-30 dec 1854. Moberg skriver om den kristne förgrundsfiguren i gruppen: ”Danjel Andreasson tillsade sina gäster att sätta sig tillrätta vid bordet i hans hem, och tog fram sin psalmodikon…”

Den 27 april 1858 betalade Andrew en som han tyckte var för dyr frakt av en box med ympkvistar till Carver samt hämtade en mjölsäck åt sig själv och Abrahamsson. ”War ått Carver äfter gräftboxsen, Jonas Petter war äfven mäd…fick betala 1 daler för frakten för boxsen..Glupskna hundar. Jag hade hem en mjölsäk ått mig och Abrahamson. Mjölett kostar endast 5 daler tuna”. Det kan ha föranlett Moberg att skriva om att Karl Oskar bar hem en säck med mjöl från Stillwater och pga detta nästan dog av ansträngning. Karl Oskar köpte även mjölet för fem dollar. Dessutom finns uttrycket ”Glupska hundar” i ett annat sammanhang i Mobergs romaner.

Både Andrew och Karl Oskar lagade ofta skor och stövlar åt sig själva och även åt andra.

Kristina ”fick” en symaskin tidigt för att vara en nybyggarhustru, dom första symaskinerna för hemmabruk kom ut på marknaden 1856. Elsa och Andrew ”årdrade en symasin” den 5 januari 1880.

Båda blev ”examinerade av doctoren” om dom var ”dugliga” att gå ut i inbördeskriget(Andrew den 27 August 1862), men båda blev ej godkända. Andrew den 19 januari 1865: ”Sargent skräf en affadevet för mig att jag var för gammallt att gå utt i krigett”

21 Oktober 1867: ”War jag hos Anders Åkansson och vaktade hans hustru ämädan hon var från vettet” Karl Oskar fösökte hjälpa till att tala med Anders Månsson när han blev från vettet efter att hans mor Fina-Kajsa dött.

Båda gjorde flera likkistor under sin levnad.

Andrew noterade noggrant i dagböckerna som stöd för minnet, och Karl Oskar noterade noggrant på almanackan.

Elsa och Kristina hade inga officiella uppdrag men hade mycket liknande sysslor i och omkring hemmet med barn o husdjuren, samt vid arbetstoppar under växtodlingssäsongen.

Vad beträffar arbete på gården se under rubriken Arbete.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015