Fyra av de hus, huvudbyggnaden, två fähus och ett magasin som Andrew uppförde finns kvar. Dessa hus ägs från och med 1 december 2015 av Carver County Historical Society. När man ser dessa byggnader, går det inte ta miste på var byggherren kom ifrån. Man skulle kunna placera dessa hus i Ydre, utan att de skulle utmärka sig i något större avseende. I ladugård och uthus förvaras stora mängder verktyg och redskap från Andrews tid. Många av dem är också präglade av sin tidigare ägares hembygd. Byggnaderna på gården berättar sin egen historia.

Fyra medlemmar i Andrew Petersonsällskapet renoverade magasinet i oktober 2006, tillsammans med några amerikanska volontärer. Andrew Petersonsällskapet stod för kostnaderna.

Se bilderna från renoveringsarbetet

Norra fähuset.
Magasinet före renoveringen . Bilderna är tagna 2004.

 

Vill Du veta vad som händer på ”Andrew och Elsas gård” nu i Minnesota klicka på länken nedan

https://historicandrewpetersonfarmstead.wordpress.com/