Andrew Peterson – verklighetens Karl Oskar. Emigranten från Sjöarp i Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien.

What is happening on ”Andrew’s farm

Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/ ...

Nyheter i APS

Andrew Peterson-sällskapet medverkade vid Arkivens dag den 11 november på biblioteket i Österbymo. Anders Åstrand och Ann Sofie Fredriksson höll korta föredrag och informerade om vårt sällskap. Sällskapet hade ett välbesökt höstmöte den 15 oktober. Författaren Rebecka Fredriksson berättade om baptistpastorn F O Nilsson som var granne med Andrew. Rebecka har skrivit två romaner om pastorn med titlarna ”Landsförvisade” och ”Benådade”. Sommarsäsongen 2023 är över. Vi tackar för alla besök. Amerikadagarna blev lyckade och återkommer om ett par år. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew ...

Vår verksamhet

Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via ...

Utdrag ur Andrews dagbok

December 1892
Den 27  

Fränk körde ett lass kård ve till vaconia, Carlle var till noorwod för att bedja forttegrafaren komma till   vaconia, och taga famelje poträter på vår famälg, män han kunde jntet komma – om qvällen var vårt folk till en jull grans fäst för skolbarnen i vaconia, det är grant väder.

Förklaringar:

Kård ve – ved

Forttegrafaren – fotografen

Famelje poträter – familjeporträtt

Jull grans fäst – julgransfest, julfest

Arkivens dag 2023
Anders Åstrand och Ann Sofie Fredriksson representerade sällskapet på Arkivens dag hösten 2023.