Andrew Peterson – verklighetens Karl Oskar. Emigranten från Sjöarp i Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien.

What is happening on ”Andrew’s farm

Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/ ...

Nyheter i APS

Söndagen den 15 oktober har sällskapet sitt höstmöte i Asby 15-17. Då kommer författaren Rebecka Fredriksson och berättar om baptistpastorn F O Nilsson. Han var granne med Andrew. Rebecka har skrivit två romaner om pastorn med titlarna ”Landsförvisade” och ”Benådade”. Sommarsäsongen 2023 är över. Vi tackar för alla besök. Amerikadagarna blev lyckade och återkommer om ett par år. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och ...

Vår verksamhet

Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via ...

Utdrag ur Andrews dagbok

September 1857

Den 18.

war brobärg afven så hos mig och plögde i den Lille filen, wi gode då RäKning, han bläf då sKyldig mig, en och en half Daler för Korn mjöl, och jag Rästade.3 dagsvärKe som jag war sKyldig honom ———— han war Så op wälen så han will intett taga, äller tog någott för dett han hadde min strie Karv till qvarna som war ungefärligen, 2 Busel – män Så tog jag intett för ett qvarts DagsvärKe då jag stålde wärKe till hans wang — äfven qvittade vi tiditt bägge dagarn vi plögede, Så Lädes har ingen wälgörning gort mig , fast han wille RäKna Så.

Förklaringar:

lille filen – lilla fältet

korn – majs

op wälen – generös

strier karv – stickekorg

stålde wärke till hans wang – arbetade med virke till hans vagn

Bild på Rebecka Fredriksson
Rebecka Fredriksson besöker höstmötet 15 oktober. Foto: Josefine Antonsson