Andrew Peterson – verklighetens Karl Oskar. Emigranten från Sjöarp i Ydre som skrev in sig i litteraturhistorien.

What is happening on ”Andrew’s farm” now

Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link below. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/ ...
Läs Mer

Nyheter i APS – Dags för årsmöte i april

Söndagen den 23 april kl. 15 är det dags för sällskapets årsmöte. På programmet står ett föredrag av Reinhold Castensson om Asbys historia förutom sedvanliga förhandlingar, fika, lotterier och info om vad som händer i sällskapet. Lokalen är Asby församlingshem. 27-30 juli blir det återigen Amerikadagar i Ydre och Kinda i ett samarbete med Peter Casselsällskapet och de två kommunerna. Då blir det premiär för det musikaliska bildspelet ”Andrew and Elsa Peterson: the True Pioneers”. Cirka 500 unika gamla fotografier och illustrationer kommer att användas, samt nya berättande texter avpassade till gamla fina svenska musikstycken. 2023 års sommaröppna dagar på muséet blir onsdagar, torsdagar och lördagar från den 28 juni till den 12 augusti. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det ...
Läs Mer

Vår verksamhet

Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via ...
Läs Mer

Utdrag ur Andrews dagbok

Mars 1860

Den 26te

arbetade jag vid malassiskokett, brände i filen ok kördee wä. Wies har varitt häräfter 3 bussel wete

Den 29de

 war jag ått Chaske och sålde 120 pund fläsk, jag fick 8 1/2 ct pundet, jag war äfven ått Carver och Köpte en Slipesten för 2 daler, 20 Ct

Den 30de

förmidagen arbetade wid malassis Kokett, Sedan war Swanbärg och köpte wete, 3 1/2 bussell, 80 Ct bussellen om aften kom ellen lös i timmer högen

Förklaringar:

Malassiskokett = melasskok av lönnsav

Filen = fältet

Wä = ved

Bussel = bushel, rymdmått

Daler = dollar

Ellen = elden

 

Minnesplats vid gården Sjöarp där Andrew Peterson växte upp.