Olle Karlsson, Sven Lindfors och Jan Hermelin justerar något i det restaurerade magasinet.

2006 åkte fyra medlemmar över och reparerade Andrews magasin. Detta foto är från en småjustering 2007 vid APS medlemsresa till Minnesota, Iowa, Illinois och Wisconsin.