Siouxupproret 1862 med följd att nybyggarna flydde ut till en ö. Andrews dagbok den 20 Augusti 1862:
”Bläf wi skrämda får indianerna så att wi flytte ut på öna i Klairwaterlake, ok så låg wi der till den 21 om quellen då vi for hem”.

Den 21 Augusti 1862 flydde Karl Oskar och Kristinas barn samt grannar ut till en ö i Chisago lake för indianerna i Mobergs version. I Chisago ca 150 km från Andrews gård fanns dock inget Siouxhot under Siouxupproret 1862!

En granne meddelade att settlarna var kallade att gå ut och kriga mot indianerna. Citat Andrew Petersons dagbok den 24 Augusti 1862: ”Just som wi hade börjat mitingen kom Anders Swanson och sade att wi skulle gå ok kriga emott indianerna. Mitingen bläf uppbruten, ok wi gick war till sitt för att lagå oss till, men sedan gjorde wi upp plats till vidare årder”

Den 25 Augusti 1862: ”War jag til Pobbits på miting för att blifa äxaminerad av Doctoren om jag war duglig att gå i krigett”

Både före och efter Siouxupproret hade nybyggarna i Andrews Scandia endast sporadisk kontakt med indianerna. William Peltz som bodde granne i norr med Andrews gård har berättat om hur indianer vid något enstaka tillfälle kunde komma till hans föräldrahem innan William föddes och tigga mat, vilket dom fick. Efter en tid låg en hjort på deras trappa som ett tack från indianerna. William Peltz kom ihåg Andrew som liten och levde då Moberg besökte gamla Scandia och Waconia för att intervjua ättlingar till Andrews grannar.
Historien påminner mycket om hur Kristina lämnade bröd till tiggande indianer som kom in i huset, därefter fick hon en hjortbog tillbaka.
(källa: Josephine Mihelich)

Ett fort till skydd mot indianer under Siouxupproret byggdes i hast i Waconia. Detta var i slutet av augusti o början av september1862. Den 1 september körde Andrew timmer till Waconia. ”formidagen war jag ått Wakonia och körde fram lägg”
Waconia ligger 6 km från Andrews gård.

I Mobergs version byggdes samtidigt en försvarsvall mitt för Nordbergs holme.

Många fler likheter finns under de övriga 11 rubrikerna ovan till vänster, samt i vår småskrift ”Andrew Peterson förebild till Karl Oskar – 100 Likheter”.

© Jan Hermelin 2015