Den 26 maj 1850 ”Capten jör ingen bön med oss, män vi gör dett. Sjefva besätningen gör äfven bön. Capten behöver ingen gud ty dett är han Sjelf”

Din 20,21 juni 1850 ”Lugnt väder, och briggen vagar betydlitt – Gustafs yngsta Dotter i Sjöarp dog i dag kl 6. på morgonin i en ålder af ett år fim månader, Likett sväptes i säkeduk sedan systes dett in i sägelduk mäd sänke vid fötterna sädan bars dett upp på däkett och lades på ett bräde som var stält på Rällingen, sedan halades dett ner i den djupa graf, omkring 34 famnars djup unjeferlin på midjen af Nyfundlans sandbank”.

Den 27 september 1852 Kom broder Carl och syster Chrestina till Burlingtån.

Den 21 januari 1854 Gick jag och min syster Chrestina till det heliga dopett.

Den 2 juli 1855
”förmidagen, till klockan.3. om afton, Körde Petter fisser oh jag hem dett Sista timrett till Cantett, Sedan flängde jag af BarKen af jossarna, oh Slåde Rent warjag sKulle så Rowfrö. Betalte fisser i Köreslän för timrett 3$”.

Den 8 juni 1856 ”Grof jag i Kålgards Sänga och plantade rödbetter, morötter, miloner och böner”

23 augusti 1856 ”War jag i Scandia och gorde Liktjista till Petter Swanson och om aftonen begrov wi honom”

Den 15 de september 1858 ”Förmidagen war jag till Johansas, och högg upp Korn, wid midagstiden földe johanes mäd mig hem och begynte att plöga till wetett. Om qwellen Klokan 5 wars I an Elsa apectation en marriage”. (Förklaring: Andrew och Elsa gifte sig klockan 5).

Den 19 februari 1861 ”Körde jag hö från Alexsanders fill, Idag morse mällan klokan 5 och 6 föddes pojken George Andrew Sture, klokan half ett kalvade Kulla.”

Den 24 augusti 1862
”Söndag. just som wi hade börjat mitingen kom anders Swänson, och sade att wi skulle gå och kriga emot indianerna, mitingen bläf uppbruten och wi gick war till sitt för att Laga oss till, män Sedan gorde wi upp skof tils widare årder”.

Den 19 januari 1865
”Sargent skräf en affadevet för mig att jag var för gammallt att gå utt i krigett”

Den 21 oktober 1867 War jag hos Andrew Åkansson och wacktade hans hustru, ämädan hon är ifrån vettet.

Den 11 september 1868 Inatt har främmande hundar waritt i vår harajad och dödatt åtta får och dessutom betitt åtta – Jag har idag sinkatt mig mäd fåren – Erik har grubbatt

Den 26 november 1870
”fixsade jag vid Krubberna i opera fähusett Elsa och barnen har tröskatt Korn. Denn wickan har dett varitt warmt och ganska wackert wäder, och wi har ännu jngen Snö haft”.

Den 4 de oktober 1875 War jag till Chaske, ämädan jag war årdrad att sitta guri, män Domaren war död så det blef ingen gury. Jag hade äfven så ett las wete mäd mig, jag war äfven till Carver äfter mina premium penningar

Den 19 januari 1878 (Broder Carl dog av alkoholförgiftning den 10 jan 1878, nära guldrushens Pikes Peak i Colorado där han bodde under många år)
”gick jag när till minneapolis för att möta Svåger johanes och rådgöra med warandra om vi skulle gå ner till illenois på Carls begrafning äller icke, män wi beslutade att inte gå ämädan dett kunde wara osäkert hurn Snart likett blef sänt från Colleräde till illenois”.

Den 1 januari 1880
”förmidagen var vi några styken till Nicklas Svänson att försöka förena honom och hans hustru, ty han hade slaget hänni – om aften hade vi vår årliga afärsmiting i Scandia”.

Den 28 oktober 1882 ”War Elsa och jag till Chaske och köpte en kockståf, pojkarna höskar korn”

Den 5 te december 1883 Pojckarna grubbar vide buskar i Södra maden – Jag och mama war ut till Doctor Brä, på andra sidan jung amerik och låt taga ut tänder, han tog ut alla mina tänder, nio stycken – Jag äxsaminerade äfven Tamases Ryske appel trä – Om qvällen sålde jag kona Lädy.

Den 10 april 1884 Sture såde vete på westra styket i södre filen – det är 5 äccer, såde 6 1/2 Bussel. De andre pojckarna hackade upp torf i gamle trägården, plockade qveckroter, och bar ihop malassis sirupp. Jag gorde ett främ till Bulten, Carlle var till tjuren hos ottinger mäd qvigan  Sjerna, dene gången hälde de vatten i öronen för att hon skulle blifva mäd kalf.

Den 19 april 1884 Sture sådde hafre på hemfilen till Slut – samt harvade och bultade – de andre pojkarna grubbade appelträ i norra trägården, grof hål till att planta Bombady popplar uti, samt äfven till plomträ, samt grubbade stora trä på nybräken på södre filen – jag plantade Bombady popplar, Plomträ vid Svin stigan – plantade rölöck – samt plantade ryska appeltjernor i södre trägården – i går slutade vi koka mäppel sirupp. Vi har i vår koka 70 gallon sirupp.

Den 16 maj 1884 Pojckarna plöjer, harvar och bultar i norre trägården, plantar sqvas, papp korn (obs!! växtförädlad majs passande till popcorn redan år 1884), och potater, jag plantar gräft, Axsell gräfver till gräften, samt grubbar trä ute vid Svin stigan.

Den 22 maj 1884 Jöns Nilsson och Sture arbetar på Bärnet, de andra pojkarna och jag Bräckte der fänset har stått vid mjölkestället, sedan gorde vi varjehanda. I dag har jag hjibritsat några appel blommor – Dett rengar i dag alt som oftass.

Den 22 februari 1890
”förliden natt hade jag en Svår hjärtklapning Så i dag är jag för det mästa i bedden – i dag var Carlle till Carver marknad för att Söka häst Doktorn Larson – de andre pojckarna Syslade endast om Djuren – j dag Sende jag bref till amerikanska posten att jntet Sendas till mig lengre än till, 22de nestkomande mars”.

Den 27 juni 1896
”förmidagen, pojcka måade, och slåde på öna, om aften körde de hem ett las hö men sedan regnade det, och håglade – jag är inte frisk”.

Den 13 maj 1897 Jag plantade varjehanda samt bant upp graps. Förliden natt var här en tramps vid namn Anderson, han var full av lus. Om kvällen kom Fränk, mamma och Fina från Minneapolis.

Den 15 maj 1897 Fränk körde mjölk till Waconia, Axsell grubbade i Svinhagen, om aften gorde de varjehanda. Jag bant upp grapsen till slut, samt killade löfmaskar. I dag var klart solskinsväder.

Andrews sista dagboksanteckning från den 29 mars 1898
”Pojka körde gössel – jag var i Bädden – det war klart väder, män inte milt väder.”

Läs mer dagboksutdrag och om alla möjliga likheter mellan Andrews dagböcker och hans närståendes liv och omgivningar jämfört med Vilhelm Mobergs emigrantromaner genom att klicka på rubriken ”Likheter” ovan till vänster, därefter kommer 12 underrubriker fram att klicka på.