Dags för årsmöte söndagen den 10 april 2022. Årsmötet hålls som vanligt i Asby församlingshem med start kl. 15.00.

Förutom sedvanliga förhandlingar, kaffe och lotterier kommer sällskapet att informera om den egna verksamheten och också om vad som händer på Andrews gård i Minnesota.

Lukas Rydberg, Asby, kommer att stå för underhållningen med dragspelsmusik.

Björn Johansson, Norra Vi, berättar om sin källforskning till emigrantboken om Norra Vibor som reste västerut. Boken har titeln ”Resan de gjorde”.

Efter avslutade programpunkter finns möjlighet att se muséet och prata med föredragshållare och sällskapets styrelse.

I juli 2021 sponsrade APS Carver County Historical Societys projekt att renovera Andrew och Elsa Petersons gård med 8 800 kronor = 1 000 USD.

Välkommen att boka gruppbokningar, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53 E-mail: info@andrewpeterson.se

Arbetet med det nya musikaliska bildspelet på engelska: ”Andrew and Elsa Peterson: the True Pioneers” har påbörjats.  Premiären beräknas bli sommaren 2022. Cirka 500 unika gamla fotografier och illustrationer kommer att användas, samt nya berättande texter avpassade till gamla fina svenska musikstycken.

I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”.

Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och faktarika boken någonsin om livet för en svensk emigrant och hans samtid och omgivningar. Boken innehåller 200 sidor och pris är 200 kronor.

På 1970-talet skrev den amerikanske professorn i nordiska språk, Roger McKnight, en studie över inflytande och paralleller mellan Mobergs utvandrarromaner och Andrew Petersons dagböcker. På denna hemsida finns doktorsavhandlingen under menyrubriken Dagböckerna. APS riktar ett varmt tack till professor Roger McKnight för att vi fått möjligheten att publicera doktorsavhandlingen. Under rubriken Dagböckerna finns även exempel på paralleller mellan Mobergs emigrantromaner och Andrews dagböcker, räkenskaper och brev som Jan Hermelin listat.