Andrew Peterson-sällskapet medverkade vid Arkivens dag den 11 november på biblioteket i Österbymo. Anders Åstrand och Ann Sofie Fredriksson höll korta föredrag och informerade om vårt sällskap. Sällskapet hade ett välbesökt höstmöte den 15 oktober. Författaren Rebecka Fredriksson berättade om baptistpastorn F O Nilsson som var granne med Andrew. Rebecka har skrivit två romaner om pastorn med titlarna ”Landsförvisade” och ”Benådade”. Sommarsäsongen 2023 är över. Vi tackar för alla besök. Amerikadagarna blev lyckade och återkommer om ett par år.

Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se

I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”.

Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och faktarika boken någonsin om livet för en svensk emigrant och hans samtid och omgivningar. Boken innehåller 200 sidor och pris är 200 kronor.

På 1970-talet skrev den amerikanske professorn i nordiska språk, Roger McKnight, en studie över inflytande och paralleller mellan Mobergs utvandrarromaner och Andrew Petersons dagböcker. På denna hemsida finns doktorsavhandlingen under menyrubriken Dagböckerna. APS riktar ett varmt tack till professor Roger McKnight för att vi fått möjligheten att publicera doktorsavhandlingen. Under rubriken Dagböckerna finns även exempel på paralleller mellan Mobergs emigrantromaner och Andrews dagböcker, räkenskaper och brev som Jan Hermelin listat.