Välkomna till APS höst/årsmöte söndagen den 25 okt kl. 15.00 i Asby Församlingshem.
Årsmöte med Corona-anpassade avstånd. Kaffeservering och lotteri. Olle Karlsson berättar om Per Daniels brev från Amerikanska inbördeskriget. Lena Skördeman visar bilder och berättar om APS arrangerade resor till USA 2007, 2010 och 2016. Kort information om vår kommande verksamhet inom APS samt vad som händer i Carver County.

Andrew Petersonsällskapet har tillsammans med Peter Casselsällskapet utsett dessa två stipendiater till ungdomsutbytet med Fairfield i Iowa: David Kronström från Ydre kommun, samt Malin Hoffstedt från Kinda kommun. Båda dessa, mycket kompetenta och representativa ungdomar, får besöka USA under 12 dagar när läget angående Corona pandemin stabiliserats. Till Amerikaveckan i Juli 2021 kommer två representanter från USA att få besöka Kinda och Ydre under lika lång tid.

Till sommaren 2020 räknar vi med att hålla Emigrantmuseet i Asby öppet from 27 juni – 8 Augusti. Öppettider: onsdagar och torsdagar mellan kl. 15.00 – 17.00 samt lördagar mellan kl. 11.00 – 14.00

Gruppbokningar är välkomna att boka året runt. Tel:0140 82032 eller 070 534 4353
info@andrewpeterson.se

 

Arbetet med det nya Musikaliska Bildspelet på engelska: ”Andrew and Elsa Peterson: the true pioneers” har påbörjats.  Premiären beräknas bli under Amerikaveckan i Juli 2021. Cirka 400 unika gamla fotografier och illustrationer kommer att användas, samt nya berättande texter passande till gamla fina svenska musikstycken.

 

I December 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”.

Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och faktarika boken någonsin om livet för en svensk emigrant och hans samtid och omgivningar. Boken innehåller 200 sidor och ca pris är 220 kr.

På 1970-talet skrev den amerikanske professorn i nordiska språk, Roger Mc Knight, en studie över inflytande och paralleller mellan Mobergs utvandrarromaner och Andrew Petersons dagböcker. På denna hemsida finns doktorsavhandlingen under menyrubriken Dagböckerna. APS riktar ett varmt tack till professor Roger Mc Knight för att vi fått möjligheten att publicera doktorsavhandlingen. Under rubriken Dagböckerna finns även exempel på paralleller mellan Mobergs emigrantromaner och Andrews dagböcker, räkenskaper och brev som Jan Hermelin listat.