Andrew Petersonmuseet i Asby är öppet för gruppbokningar året runt.  Begränsat sommaröppet under juni, juli och augusti onsdagar och torsdagar kl. 15-17 samt lördagar 11-14. Frågor om öppettider och bokningar skickas till info@andrewpeterson.se eller telefon: 070-650 69 17.

The Andrew Peterson Society’s Emigrant – museum is situated in the old school in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo.

Visitors are welcome to contact us through the following link: Contact us

Andrew Peterson-sällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota i USA.

I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också mycket mer information om emigrationen, illustrationer, musikaliska bildspel, fotografier och redskap med mera från Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar.

The museum shows Andrew Peterson´s life and surroundings, and also describes 1900th century life in Sweden and in Minnesota in the USA.

In the museum you can read the English translation of Andrew Peterson´s diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death in 1898. The similarities in Andrew´s diaries with Vilhelm Moberg´s Emigrant Novels are described in Professor Roger Mc Knight´s Doctor´s Thesis and in The Society´s own research. The Museum also includes a lot of photos, musical slideshows and describtions from the end of the 19th century both from Sweden and from Minnesota.

De svenska och engelska musikaliska bildspelen i museet innehåller älskad musik med fint berättande texter om Andrew Petersons liv till vackra foton och illustrationer. De fantastiska bilderna till musiken är fotograferade av Åke Bruhn och August Christian Hultgren. Carver County Historical Society i Minnesota har bidragit med många fotografier till bildspelet. Copyright till samtliga fotografier innehar: Carver County Historical Society, Östergötlands museum och Åke Bruhn. De fina illustrationerna i bildspelet är gjorda av Bobo Hermansson.

Medverkande musiker och sångare är: Kajsa Svensson, Björn, Charlotte och Petra Nordin, Michael Lager samt Ydre Manskör. Jan Hermelin har skrivit de svenska och engelska texterna till musiken.