Utställningen var öppen tre timmar varje dag utom på midsommarafton, och den var livligt besökt.

Läs Smålandstidningens artikel (PDF 1.3Mb)

Andrew Petersonmusikalen gavs på svenska den 17 Juni och på engelska den 18 juni och mottogs entusiastiskt.
Här kan ni se och höra tre sånger från generalrepetitionen av 2008 års musikal.