Nytt hos oss

  • Verksamhet
    Andrew Petersonmuseet i Asby är öppet för gruppbokningar året runt. Sommaröppet 2021: 1/7-7/8 on och torsdagar kl. 15-17 samt lö 11-14 Frågor och bokningar: info@andrewpeterson.se el. tel: 070 6506917 eller 070 534 4353 The Andrew Peterson Society’s Emigrant – museum is situated in the old School in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo. Visitors are welcome to contact: info@andrewpeterson.se or phone: (46) 070 650 6917 or (46) 070 534 4353 Andrew Petersonsällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota. I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också mycket mer information om emigrationen, illustrationer, musikaliska bildspel, fotografier och redskap mm från Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar. Grupper hänvisas året runt till: info@andrewpeterson.se eller tfn: 070 650 6917 eller 070 534 4353 The Museum shows Andrew Petersons life and surroundings, and also describes 1900 th Century life in Sweden and in Minnesota. In The Museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death 1898. The similarities in Andrews diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novells are described in Professor Roger Mc Knights Doctors Thesis and in The A.P.S. own research. The Museum includes also a lot of photos and musical slideshows and describtions from the end of the 19 th century both from Sweden and from Minnesota. De svenska och engelska musikaliska bildspelen i museet innehåller älskad musik med fint berättande texter om Andrew Petersons liv till mycket fina foton och illustrationer. De fantastiska fotografierna till den fina musiken är fotograferade av Åke Bruhn och August Christian Hultgren, samt många fotografier …
  • What is happening on ”Andrew’s farm” now
    The Carver County Historical Society is working to complete the rehabilitation of the Andrew Peterson Farmhouse. The Jeffris Family Foundation has agreed to grant USD 250 000 to the Carver County Historical Society if the CCHS receives a total of at least USD 500 000 in eligible contributions and pledges no later than June 30, 2022. All donations or pledges must indicate that the donation is intended for the project. To donate, visit the Carver County Historical Society website; www.carvercountyhistoricalsociety.org Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link below. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/  …
  • Nyheter i APS
    Under sommaren 2021 håller vi Emigrantmuseet öppet onsdagar och torsdagar mellan kl. 15.00 – 17.00 samt lördagar mellan kl. 11.00 – 14.00 fram till den 7 Augusti. APS årsmöte har p.g.a. pandemin skjutits upp till oktober 2021, och vi återkommer om datum, tid och program. APS har i Juli sponsrat Carver County Historical Society’s projekt att renovera Andrew Petersons gård med 1000 USD vilket motsvarar 8800 SEK. Amerikaveckans program (19-26 juli 2019) är nu spikat se www.amerikaveckan.se På Söndagen den 21 juli är det Andrew dag i Asby med många trevliga aktiviteter mellan kl. 10-16 . Museets öppettider sommaren 2019 är onsdagar och torsdagar 15.00-17.00 och lördagar 11.00-14.00 mellan den 26/6 – 10/8. Gruppbokningar info@andrewpeterson.se eller ring: 0140 82032 eller 070 534 4353 Nyhet till sommaren 2019: Jan Hermelins svenska eller engelska Musikaliska bildspel går att se i Museet!! Premiär för det musikaliska bildspelsfilmen”Utvandrarna till sista brevet hem” den 25 juli kl. 19.00 på Kulturcentrum i Österbymo. Sommaren 2018 var lyckad med öppethållande av museet from 27/6 – 4/8, 3 gånger/vecka + gruppbokningar. Under våren gjorde vi diverse justeringar och förbättringar i vårat museum i Asby. En nyhet är en storbilds TV, så att vi mer professionellt kan visa filmer, musikaliska bildspel och bildspel mm. På vårat Årsmöte den 8 april 2018 så avtackades Rune Ericsson och Ola Kindstedt, efter att båda två har varit goda styrelseledamöter sedan APS bildades. Samtidigt välkomnades Christine Åström och Anders Åstrand som nya styrelseledamöter. På årsmötet berättade Nils Brickarp om instrumentet psalmodikon, och Anders Åstrand berättade om sin farfars farfars liv på Eds säteri och läste ur hans dagbok från början och mitten av 1800 talet. Den 9 december 2017 släpptes boken Andrew Utvandraren på julmarknaden vid Ydre Gården i Österbymo. 8 APS medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Peterson liv, omgivningar …