Nytt hos oss

  • What is happening on ”Andrew’s farm
    Vad händer på Andrews gård? Klicka på länken. Carver County Historical Society is from 2015 owner of Andrew and Elsa Petersons old farm, including 13 acres of land, around the buildings. If you want to know what is going on click on the link. https://www.carvercountyhistoricalsociety.org/wpcchs/…
  • Nyheter i APS
    Välkommen till årsmötet söndagen den 21 april kl. 15 i Asby församlingshem. Föredrag ”Flera sidor av Vilhelm Moberg”. Lena och Claes Skördeman berättar om Mobergs författarskap fram till Utvandrarromanerna. Jan Hermelin berättar om hur Moberg arbetade med och hittade inspiration via Andrews dagboksanteckningar. Det är dags att betala in medlemsavgiften. Den är på 150 kronor och kan betalas antingen till bankgiro: 5600-0508 eller till sällskapets swish: 123 081 66 94. Välkommen till sommaröppet på vårt museum mellan den 26 juni och 10 augusti. Onsdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 17 samt lördagar mellan 11 och 14. Välkommen att boka gruppvisningar av muséet, det går att göra året runt. Tel: 070- 650 69 17 eller 070-534 43 53. E-mail: info@andrewpeterson.se I december 2017 utkom boken Andrew Utvandraren. 8 APS-medlemmar har författat den fina boken som handlar om Andrew Petersons liv, omgivningar och samtid, dagboksutdrag samt hans dagböckers betydelse för eftervärlden. Andrew Petersons dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Moberg: ”I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat vad jag letade efter i Amerika. I flera månader satt jag i biblioteket i St. Paul för att läsa om denna bonde, för att veta vad han hade gjort och för att veta vad han tyckte om livet i denna värld. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När jag läst färdigt dagböckerna hade jag all information jag behövde om en svensk bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota”. Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs artikel 1966 i ”The Swedish Pioneer”. Andrew Utvandraren är en innehållsrik bok, både med emigrantinformation och intressanta fotografier. Med 8 personer som idogt forskat och trevligt redovisar olika perspektiv på Andrew och hans närmastes liv och omgivningar från Sverige till Amerika, så blir boken troligtvis den mest genomarbetade och …
  • Vår verksamhet
    Andrew Petersonsällskapets syfte är att bedriva och stimulera forskning kring Andrew Petersons gärningar, omgivningar och samtid. Vi värnar om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Peterson, hans samtid och omgivningar. Detta kulturarv har vi gemensamt med våra vänner i Minnesota. Sällskapet arrangerar, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Vi gör föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten, bland annat i vårt museum i Asby gamla skola som ligger mellan Tranås och Österbymo. För museets öppettider ring 070-650 69 17 eller 070-534 43 53. Delar av vår forskning går även att läsa om på denna hemsida. Böcker och annat material går att beställa via vår butik. Dessutom arrangerar vi, bland mycket annat, medlemsträffar och ordnar resor där vi besöker muséer och platser som anknyter till den svenska emigrationen. Se mer under rubriken Om Andrew Petersonsällskapet. Vi har intensiva kontakter med våra vänner i Carver County Historical Society som sen den 1 december 2015 äger gårdsbyggnaderna som Andrew Peterson lät bygga. CCHS värnar liksom vi om vårt gemensamma kulturarv, och vill du veta vad som händer på gården i Minnesota klicka på länken här nedan. https://historicandrewpetersonfarmstead.wordpress.com/ If you wish to see the museum In the museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death in 1898. The similarities in Andrew´s diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novels are described in Professor Roger Mc Knight´s Doctors Thesis and in the society´s own research. The museum also includes a lot of photos and musical slideshows and describtions from the end of the 19th century both from Sweden and from Minnesota in the USA. The Andrew Peterson Society’s Emigrant Museum is situated in the old school in Asby, along road 131 between …