CD - Svensk emigration - Swedish Emigration
CD – Svensk emigration – Swedish Emigration

CD-n Svensk emigration – Swedish Emigration innehhåller 26 spår. Här finns beskrivet om orsakerna till emigration, de religiösa, sociala och ekonomiska. Därpå följer berättelse om resan genom Sverige, resan över Atlanten till bosättning i Amerika. Hård fakta paras med autentiska brev hämtade från Kinda lokalhistoriska arkiv. Allt varvas med sex musikaliska inslag där Josefin Rafelt och Alve Gustavsson framträder. Den totala speltiden är 1.08.54.

CD-n är producerad tillsammans med Peter Casselsällskapet samt Kinda och Ydre kommuner. Skivan har både svenskt och engelskt tal och sång.

Pris: 80  kronor plus porto.