Ord som berättar
Ord som berättar – om de första invandrarna i Carver County

Ord som berättar – om de första invandrarna i Carver County. Från nybyggare till medborgare av Tord Ericsson.

Boken handlar om invandrare på tre olika platser i Carver County, Minnesota, i Nordamerika. De kom under 1850-talet, ”settlade” och tog upp land. Nybyggarna blev medborgare och tog ansvar i det nya samhället.

Kyrkan – i dess olika trosinriktningar – hade en viktig funktion och var betydelsefull som social gemenskap. Om det vittnar de gamla församlingsprotokollen och minnesböckerna, som Tord Ericsson hämtat stoff från. Människorna i de relativt små enheterna levde i en nära gemenskap. Hur de hjälpte varandra, löste konflikter, fattade beslut och formade framtiden kan du läsa om.

ISBN 978-91-633-9580-2
Boken är på 100 sidor.
Pris: 120 kronor plus porto.

Paketpris för Tord Ericssons tre böcker
Ord som berättar – om de första invandrarna i Carver County
Mark, människor och möten
Nabon Nicholas (svensk eller engelsk utgåva)

Pris: 375 kronor plus porto.